Menu Sluiten

Leerstijlen van Kolb

Mensen verschillen in de wijze waarop ze leren. Zo ook de mensen in jullie team. Leren is een proces dat uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. In dit proces zijn verschillende fasen te onderscheiden, zoals het verzamelen van informatie, het toetsen van nieuwe inzichten of het nadenken over dingen die je overkomen. De psycholoog Kolb deed onderzoek naar verschillende manieren van leren van mensen en hij onderscheidde er vier, die hij als fasen die van elkaar afhankelijk zijn kon vastleggen. Deze vier leerfasen kunnen worden beschreven in termen van de vaardigheden die bij die fasen horen.

  •     Concreet ervaren (‘feeling’)
  •     Waarnemen en overdenken (‘watching’)
  •     Abstracte begripsvorming (‘thinking’)
  •     Actief experimenteren (‘doing’)

Kolb stelt dat mensen een voorkeurstijl hebben, waarmee ze het liefst beginnen en waaraan ze de meeste tijd besteden. Maar het is belangrijk alle fasen van het leerproces te doorlopen, omdat ze essentieel zijn voor effectief leren. Kolb pleit er daarom voor dat je ‘extra aandacht besteedt aan de leeractiviteiten waarin je je minder goed thuis voelt.’

Tijdens onze teambuilding en teamtrainingen kunnen we de leerstijlen van Kolb gebruiken. Om zo inzicht te krijgen in de manier waarop jullie teamleden leren en welke verschillen hiertussen bestaan.