Menu Sluiten

Vitaal Leiderschap: een strategisch vitaliteitsmanagement programma

vitaliteit in je bedrijf bij de wilgenweard Nijverdal
  • “Het verloop is behoorlijk groot in mijn bedrijf. Dat zorgt niet voor een constante kwaliteit van ons product.”
  • “Mijn medewerkers zijn best tevreden. Maar ze zetten niet dat extra stapje.”
  • “Ik wil werken aan de fitheid van mijn medewerkers. We hebben leefstijlprogramma’s geprobeerd, maar daar staan alleen de fitste medewerkers voor open.”
Met de modules van het strategisch vitaliteitsmanagementprogramma werk je aan een vitale organisatie: Een organisatie die zich blijvend met een hoge snelheid aan veranderende marktomstandigheden kan aanpassen.

Hoge eisen voor je medewerkers

Er worden in de continu veranderende omgeving hoge eisen gesteld aan medewerkers Ze moeten langer doorwerken en daarbij alert, creatief, betrokken en veerkrachtig zijn. En natuurlijk ook nog een gezonde leefstijl hebben, zodat ze zich staande kunnen houden.

Zet jij in op vitale medewerkers?

Bedrijven en organisaties die werk maken van de vitaliteit, betrokkenheid en ontwikkeling van hun mensen, plukken daar direct de vruchten van. Het zorgt voor meer werkplezier, minder (vals) ziekteverzuim en betere prestaties. Dit is van levensbelang voor de continuïteit en groei van je organisatie.  

Strategisch vitaliteitsmanagement programma

Met de gefaseerde leiderschapsprogramma’s die worden geboden, worden managers gecoacht op vaardigheden om de vitaliteit van werknemers te vergroten en te borgen. Het is een ‘train de trainersprogramma’, waarbij uiteindelijk alle medewerkers bereikt worden.
De modules van het strategisch management programma 'Viraal Vitaal'
  • Positieve werkidentiteit
  • Veiligheid voor creativiteit
  • Vitaal met stress
  • Sterke eigenschappen en moreel leiderschap
 
Door vitaal leiderschap worden medewerkers geinspireerd, gemotiveerd en gevitaliseerd.


Monitoring van het resultaat

Het strategisch vitaliteitsmanagement programma heeft de zelfdeterminatietheorie als fundament. Dit is de enige wetenschappelijk onderbouwde theorie, waarbij een voorspelling kan worden gedaan op extra motivatie van de medewerkers.

In de modules zetten we in op de deelgebieden autonomie, verbondenheid en competentie (ABC), die van belang zijn voor de motivatie.
We starten met een 0 meting, zodat inzichtelijk wordt waar de mogelijke tekortkomingen van ABC zijn.
Deze 0 meting gaat altijd in combinatie met een aantal andere KPI's zoals oa. ziekteverzuim.
Investering in betrokkenheid en zorgen voor zingeving verhoogt de arbeidsproductiviteit gemiddeld met 953 € per werkzame Nederlander